OPINEO.PL
zobacz opinie o nas
dotapy

Gwarancja i reklamacje

Jaki okres gwarancji obowiązuje na towary oferowane w sklepie?
Wszystkie towary oferowane w sklepie są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. W każdym przypadku długość trwania gwarancji jest podana w istotnych informacjach na temat danego produktu na naszej stronie internetowej i nie jest krótsza niż 2 lata (zakup przez konsumenta) / 12 miesiecy (zakup na firmę) chyba, że długość gwarancji wyrażona jest w długości przebiegu pojazdu od zamontowania danej części. Wybieramy wyłącznie części najwyższej jakości, w związku z czym wiele z naszych produktów posiada nawet 4 lata gwarancji.

Występują różne długości trwania gwarancji, od 2 lat po gwarancje 4-letnie.Zgłoszenie reklamacyjne

Warunki gwarancji
Firma Z.H. Czesław Hławiczka jako sprzedawca pośredniczy między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia tego faktu w naszym centrum korespondencyjnym pod adresem: motoplatforma.com/helpdesk oraz nadesłanie kompletnie wypełnionego formularza reklamacyjnego, dostępnego do pobrania na dole ninejszej podstrony wraz z kserokopią pierwszej strony dowodu rejestrcyjnego pojazdu. W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie numeru zamówienia widocznego na na wydruku dołączonym do przesyłki, z którego pochodzi uszkodzony produkt oraz dokładne opisanie jego usterki. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki przez nasz magazyn serwisowy mieszczący się w Cieszynie.

Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika, a następnie przekazany do ekspertyzy rzeczoznawców danego producenta.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę Z.H. Czesław Hławiczka wynosi 14 dni od chwili przyjęcia towaru. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.

W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu może on zostać wymieniony na model o takich samych bądź lepszych parametrach, takiego samego bądź innego producenta (jeżeli wystąpi różnica w cenie produktu wymienionego niż ten zgłoszony do reklamacji wówczas zwrócimy ją lub będzie konieczna dopłata). O wymianie produktu na inny model Klient zostanie poinformowany przez sklep drogą elektroniczną lub telefonicznie.


Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

  • produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne,
  • plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu,
  • wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej,
  • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją/montażem,
  • usterka spowodowana jest użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.


W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone firma Z.H. Czesław Hławiczka ma prawo żądać od Klienta pokrycia ewentualnych poniesionych kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku produkt może być odsyłany na koszt kupującego lub na własne zlecenie odbioru przesyłki kupującego. Produkt z odrzuconej reklamacji nie odebrane przez jego właścieciela lub na jego zlecenie zostaną zutulizowane po 60 dniach od wydania decyzji reklamacyjnej.

Wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez Klienta ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu.


Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Odpowiedzialność
Z.H. Czesław Hławiczka jest ograniczona do bezpłatnej wymiany produktu lub do zwrotu kwoty zapłaconej.

Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

Roszczenia gwarancyjne dotyczące usługi montażu/demontażu muszą być podparte paragonem lub Fakturą warsztatu do 7 dni od wykonania usługi - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport.

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.Uszkodzenie mechaniczne paczki w transporcie
Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera/listonosza należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera/listonosza sporządzić protokół szkody. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu uszkodzenia mechanicznego odebranej przesyłki prosimy o przesłanie formularza reklamacyjnego protokołu szkody sporządzonego z kurierem, protokół jest jedynym dokumentem na podstawie, którego sklep może uznać zasadność reklamacji. Przy rozpatrywaniu tego typu zgłoszenia bardzo pomocne są zdjęcia z widocznym uszkodzeniem produktu oraz zdjęcia opakowania zewnętrznego, przesłanie tych dokumentów pozwoli nam sprawniejsze załatwienie sprawy.

Uszkodzony produkt należy odesłać na adres naszego magazynu powołując się przy tym na uprzednio dokonane zgłoszenie telefoniczne do Biura Obsługi Klienta sklepu bądź
w naszym centrum korespondencyjnym pod adresem: motoplatforma.com/helpdesk. Po otrzymaniu przesyłki przez nasz magazyn produkt jest sprawdzany pod kątem opisanego uszkodzenia po czym sklep zgodnie z żądaniami Klienta zamawia nowy egzemplarz produktu bądź zwraca koszty jego zakupu. Termin załatwienia reklamacji w przypadku wymiany produktu jest uzależniony od jego dostępności.

 

Plik do pobrania:

Zgłoszenie reklamacyjne